CARNAVALSTOET

Op zondagnamiddag trekt er een REUZE CARNAVALSSTOET door de Vosselaarse straten! De stoet vertrekt om 13.30 uur.

Aansluitend vindt er een carnavalbal plaats in de Vosselaarse gemeentehal met prijsuitreiking rond 19.00 uur.

Koop onze wereldberoemde wasstekken met pluim bij onze clowns aan het begin van de stoet! De opbrengst van deze wasstekken gaat integraal naar de Vosselaarse carnavalsgroepen. We komen tussen in de kosten voor de bouw van hun wagens, aankoop kledij, … De wasstekken kosten 2 euro per stuk!

Inkom is volledig gratis!.Carnaval Vosselaar - Carnavalstoet

Carnavalbal met prijsuitreiking stoet
zondag 11 februari 2024
17.00 uur tot 0.00 uur

INSCHRIJVING CARNAVALSVERENIGING VOOR CARNAVALSTOET

Wil je inschrijven voor de carnavalstoet? Dat kan bij Marco Cuypers (Haverstraat 10 te 2350 Vosselaar) na afspraak via info@toetenofblazen.be of 0475/51 07 94.

Breng het ingevulde Inschrijvingsformulier , deelnemerslijst met naam en adres en het ondertekende reglement mee. Inschrijven voor de stoet kan tot en met 2 februari 2024.

INSCHRIJVING RECLAMESTOET

Wil je met je bedrijf/firma/vereniging/… deelnemen aan de reclamestoet? Dat kan! Hier vind je het reglement om gratis te mogen deelnemen aan de reclamestoet. Inschrijven kan via volgende link tot en met 2 februari 2024. (Inschrijvingen die later worden geregistreerd worden niet mee opgenomen in het programma dat wordt uitgedeeld aan de toeschouwers van de stoet).

INSCHRIJVEN CLOWN TOETEN OF BLAZEN

Wil je meegaan als clown om onze wereldberoemde wasstekken met pluim te verkopen? Stel je dan kandidaat via deze link! De opbrengst van de wasstekken gaat integraal naar de Vosselaarse carnavalsverenigingen.

ONKOSTENNOTA'S VOSSELAARSE CARNAVALSGROEPEN

Carnavalraad Toeten of Blazen vzw komt tussen in de onkosten die gemaakt werden om deel te nemen aan de stoet (materialen bouw wagen, carnavalskledij, …). Gelieve de onkostennota (vergezeld van de nodige bewijzen) in te dienen bij Patrick Dielis (Burgemeester Bossaertlaan 29 te 2350 Vosselaar) voor 20 maart 2024.

Hier vind je de inschrijvingsformulier en reglement terug.
Onkostennota